Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, vannforurensning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.