Dette vil bidra til at flere personer i risikogruppene kan få sin første vaksinedose tidligere, og dermed beskyttes mot alvorlig sykdom.

Et forlenget intervall mellom dosene vil bidra til at flere personer i risikogruppene kan få sin første vaksinedose tidligere, og dermed beskyttes mot alvorlig sykdom. Oppfølgingsstudier fra bruk av vaksinen i Storbritannia tilsier at beskyttelsen mot et mer alvorlig forløp av sykdommen etter første dose mRNA-vaksine er god i minst 6 uker. Dette har ikke tilbakevirkende kraft, slik at de som har fått satt mRNA-vaksine frem til 15. mars skal opprettholde sin avtale om andre dose 21 dager etter første dose. 

Dersom det har gått lenger enn 6 uker, er likevel begge doser tellende og man må ikke starte på nytt.