Det legges opp til arbeid på hjemmekontor for de som fortsatt har behov, mens oppmøte på arbeidsplassen er det som skal være førstevalget.

Virksomhetsledere bes om å gjøre en vurdering av hvordan smitteverntiltak kan ivaretas når flere kommer tilbake på kontoret, samt gjøre avtale med sine ansatte om hvem som fortsatt har behov for hjemmekontor.

Det er fortsatt viktig at vi følger gjeldende smittevernråd, om å begrense sosial kontakt og redusere antall nærkontakter.

Fortsatt bruk av Teams møter

De fleste møter bør holdes på Teams, men når det er få deltakere og muligheter for å holde minst 1 meter avstand kan det avholdes fysiske møter.

Lunsjavvikling

Kantina på Rådhuset vil fremdeles være stengt, men vurderes åpnet igjen fra august/september. Åpningstider for andre kantiner videreføres med den ordningen de har pr. dato. 

Ved avvikling av spisepauser må avstand på minst 1 meter ivaretas og besøk mellom etasjer bør minimeres. Hvis det ikke er utarbeidet en plan for rengjøring av bord på spiserom o.l. må dette lages og iverksettes snarest mulig.

Unngå unødvendige arbeidsreiser

Vi anbefaler å unngå alle unødvendige arbeidsreiser til områder med høyere smittetrykk. Ansatte bosatt i områder med påbud eller anbefaling om hjemmekontor når gjennomførbart, bør følge anbefalinger og påbud der de kommer fra.

Ansatte som har symptomer på sykdom, skal være hjemme

Det bør være en lav terskel for å teste seg for covid-19. Alle personer med symptomer på covid-19 bør testes raskest mulig.

Det er hele tiden smitteutviklingen som avgjør hvorvidt det er nødvendig med lokale tiltak. Derfor kan rådene endre seg på kort varsel.

Mer informasjon: