Gardesjef, oberstløytnant Trond Robert Forbregd, sa i en tale at det 1. gardekompani gjorde på Strandlykkja under krigsutbruddet i aprildagene var viktig for å redde konge og regjering - som da var på flukt nordover.

Det var et begrenset antall fremmøtte grunnet smittevernsregler. Varaordfører Paal Ravnaas minnet om viktigheten av slik seremonier, for å vise anerkjennelse og respekt for den innsats og offer som ble gjort under krigens dager.
– Det er nå snart ikke veteraner igjen fra 2. verdenskrig, men det er vel så viktig for dagens veteraner fra andre konflikter at man gjennomfører denne typen seremonier, sa Ravnaas blant annet.