Kulturmidler 2021

Lag og foreninger som driver med kultur- og fritidsvirksomhet i Stange kommune kan søke om ulike kulturmidler. Søknadsfrist 1. mai. Les mer her


Stangeprisen

Stangeprisen kan tildeles personer eller foreninger med tilknytning til kommunen som har gjort en betydelig kulturell innsats. Innsending av forslag til kandidater har frist 1. mai. Les mer her


Kulturvernprisen

Kulturvernprisen brukes til å honorere arbeid med å ta vare på materielle kulturminner i bred forstand. Innsending av forslag til kandidater har frist 1. mai. Les mer her


Kunstnerstipend

Stipendet kan søkes av alle yrkesaktive kunstnere som er bosatt og arbeider i Stange kommune. Det kan søkes om utdanningsstipend, etableringsstipend eller reise- og arbeidsstipend. Søknadsfrist 1. mai. Les mer her