I den forbindelse vil det bli satt ned og målt inn fastmerker og lagt ut/malt signaler for flyfotografering.

kartverket - logoArbeidet vil foregå i april-september. 

Følgende kommuner vil bli berørt av arbeidet:

  • Elverum
  • Våler
  • Åsnes
  • Hamar
  • Ringsaker
  • Stange
  • Løten
  • Ringebu
  • Sør-Fron
  • Nord-Fron

Signalene som blir lagt ut/malt må ikke fjernes eller overdekkes. Det vises til ”Lov om eiendomsregistrering” trådt i kraft 1. januar 2010.

Eventuelle henvendelser kan rettes til Kartverket Innlandet: Bente Kristiansen

markør flyfoto