Illustrasjonsfoto MostphotosBarneverntjenesten ønsker et besøkshjem med aktive omsorgspersoner, helst med to voksne i husstanden. Familien kan ha hjemmeboende barn, men de bør være litt eldre. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge, gjerne med særskilte behov, og det vil være nødvendig for barnet å få tett voksenkontakt i ulike situasjoner. 

Besøkshjem er en del av barnevernstjenesten frivillige hjelpetiltak, og hjelper familier som trenger støtte i sin hverdag. Som besøkshjem vil du/dere ta imot barnet hver tredje helg. Det kan bli aktuelt med mer etter avtale og videre vurdering. Det er nødvendig å disponere egen bil.

Vi tilbyr:

  • Godtgjøring og utgiftsdekning etter faste satser
  • Råd og veiledning etter behov
  • Et spennende og meningsfullt oppdrag


Har du spørsmål eller ønsker å bli besøkshjem?
Ønsker du å bli besøkshjem kan du kontakte barneverntjenesten for mer informasjon på telefon 941 37 821 eller 905 42 305.