Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny nasjonal vurdering 12.april. 

Hjemmekontor

Alle som har mulighet skal benytte seg av hjemmekontor. Dette har nå også blitt forskriftsfestet nasjonalt. For de som har behov for ekstra utstyr for å kunne jobbe hjemmefra, oppfordrer vi til å ta med dette fra kontoret.

Ansatte som er bosatt i områder med påbud eller anbefaling om hjemmekontor når gjennomførbart, bør følge anbefalinger og påbud der de kommer fra. For ansatte som er bosatt i områder med høyt smittetrykk, og ikke kan ha hjemmekontor, spesielt gjelder dette ansatte innen helse og oppvekst, bør gjennomføre regelmessig testing. Den ansatte ringer selv teststasjonen og settes da opp til hurtigtest. Hvis den ansatte har symptomer eller mistenker at de er smittet, tas i tillegg ordinær test.

Ansatte innen helse og oppvekst som er bosatt i vår region, men som har oppholdt seg over tid i områder med høyt smittetrykk (på tross av alle anbefalinger), for eksempel påskeferie, bør også gjennomføre hurtigtesting ved teststasjonen før de vender tilbake i jobb.

For ansatte som bor i vår region, men som arbeider i områder med høyere smittetrykk henviser vi til FHI og Helsedirektoratet sine råd:

Personer som pendler mellom hjem og arbeids- eller studiested i en annen kommune bør:

  • etterleve de strengeste smittevernrådene som gjelder i de kommunene de pendler mellom
  • følge de til enhver tid gjeldende rådene for reise innenlands i Norge
  • teste seg, hvis de mistenker at de kan være smittet og sikre at de kjenner til at enkelte arbeidsplasser og enkelte kommuner kan ha særskilte råd om testing

Les mer på Helsedirektoratets nettsider: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/anbefalinger-til-arbeidstakere-og-studenter-som-pendler-innenlands

Møter

Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, og det skal brukes munnbind der en ikke kan holde 2 meter avstand. 

Fortrinnsvis skal møter holdes digitalt. 

Unngå unødvendige arbeidsreiser

Vi anbefaler fortsatt å unngå alle unødvendige arbeidsreiser til områder med høyere smittetrykk. Ansatte bosatt i områder med påbud eller anbefaling om hjemmekontor når gjennomførbart, bør følge anbefalinger og påbud der de kommer fra.

For ansatte som er bosatt i Oslo eller Viken og ikke kan ha hjemmekontor, ber vi de være særlig oppmerksomme på å begrense antall nærkontakter. De oppfordres til å teste seg ved minste mistanke om smitte og reising med kollektiv trafikk bør unngås.

Ansatte som har symptomer på sykdom, skal være hjemme

Det bør være en lav terskel for å teste seg for covid-19. Alle personer med symptomer på covid-19 bør testes raskest mulig.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med din nærmeste leder.