Smittesituasjonen i regionen følges nøye, og det er hele tiden smitteutviklingen som avgjør hvorvidt det er nødvendig med lokale tiltak. Derfor kan rådene endre seg på kort varsel. 

Internt gjelder følgende smittevernråd, for å begrense sosial kontakt og redusere antall nærkontakter: 

Hjemmekontor for ansatte

Vi anbefaler at alle som har mulighet fortsatt benytter seg av hjemmekontor. 

I vurderingen av hvem som kan ha hjemmekontor og hvem som må utføre oppgaver på arbeidsplassen bør det legges vekt på: 

  • Om oppgavenes art er slik at de best kan løses på arbeidsplassen
  • Behovet for tilstedeværelse av ledere
  • Tilrettelegging for ansatte som strever med å sitte på hjemmekontor
  • Ivaretakelse av sikkerhetsberedskap for de virksomheter dette er aktuelt for

Fortsatt bruk av Teams møter 

Vi anbefaler fortsatt å arrangere de fleste møter på Teams og å avholde få fysiske møter. Minimer besøk mellom enheter og lunsjavvikling med kollegaer. Vi skal også være restriktive med å invitere personer utenfra til møter på arbeidsplassen.

Unngå unødvendige arbeidsreiser

Vi anbefaler å unngå alle unødvendige arbeidsreiser til områder med høyere smittetrykk. Ansatte bosatt i områder med påbud eller anbefaling om hjemmekontor når gjennomførbart, bør følge anbefalinger og påbud der de kommer fra.

Ansatte som har symptomer på sykdom, skal være hjemme

Det bør være en lav terskel for å teste seg for covid-19. Alle personer med symptomer på covid-19 bør testes raskest mulig.

Hvis du har spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med din nærmeste leder.

Lenke til Stange kommunes hovedside på internett med koronainformasjon.

Kommunedirektør Kaija Eide Drønen ønsker å takke alle ansatte for måten dere står på og bidrar til det beste for Stange kommune.