Innkalling for vaksinering går etter alder, og ikke etter husstand. Ektepar/samboere vil derfor bli innkalt i henhold til sin plass i prioriteringsrekken etter alder, og ikke bostedsadresse.