Vaksineringsscenario

Når forventer Folkehelseinstituttet å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19? 

Tallene er usikre og scenariet gir et foreløpig bilde basert på den informasjonen vi har nå. Kalenderen bygger på forventet leveranse og distribusjon av Pfizer BioNTech , Moderna og AstraZeneca. Vaksineringsscenariet viser et forenklet nasjonalt gjennomsnitt hvor vi antar at anbefalte prioriteringer blir fulgt nøye og at kommunene vaksinerer i samme tempo.