Tilbud

Kontaktopplysninger

Beskrivelse

Tjenesteenheten

Systemkoordinator

Tlf.: 62 56 20 35  
Tjenesteenheten

Individuell plan  

Saksbehandler søknader om helse- og omsorgstjenester.

Hjelper dere med å få til et samarbeid mellom de ulike fagpersonene dere har kontakt med (opprette ansvarsgruppe), finne ut hvem som skal være deres kontaktperson (personlig koordinator), skrive individuell plan 
Kreftkoordinator

Tlf.: 934 46 811 
Kreftkoordinator

Det er ofte mye usikkerhet rundt en kreftsykdom, og det er mange spørsmål som krever svar når den rammer. Hvem som helst kan ta kontakt, enten du selv er syk, er familie eller pårørende til en som har fått kreft, venner, fastlege, eller spesialisthelsetjeneste  

Stangehjelpa- avd. for familiehjelp, rus og psykisk helse 

Tlf.: 62 56 23 00
Stangehjelpa

Stangehjelpa kan bidra med foreldreveiledning, individuelle samtaler, familiesamtaler, råd og veiledning. Kurs og yoga. 

Stangehjelpa har også en diakon tilknyttet sine tjenester.

Fysioterapi for barn

Tlf.: 954 61 932  
Fysioterapitjenesten  

Undersøkelse og vurdering av motorisk funksjon. Behandling, trening og veiledning. Tilpasning av aktivitet for deltagelse og mestring.

Hjelpemidler

Ergoterapi for barn

 Tlf.: 954 61 932 
Ergoterapitjenesten

Kartlegging og veiledning for deltagelse og mestring av aktiviteter. Tilrettelegging av omgivelser, -hjemme, i barnehage og skole. 

Velferdsteknologiske løsninger. 
Hjelpemidler 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Tlf.: 62 56 23 33  
Helsetasjonstjenesten

Tilbud til alle barn og unge, 0-18 år.  

Tilbyr også oppfølging etter behov.  

Samarbeider med andre instanser.  

Helsetjenester i hjemmet

Tlf.: 994 34 538  
Kontaktpersoner: Anita Saugen, Avdelingsleder  

 

Lindrende arbeidslag er spesialisert på alvorlig syke og kreftpasienter. Kan gi bistand til avansert behandling i hjemmet.  

NAV

Kontaktsenteret Tlf.: 55 55 33 33 
NAV kontaktsenter

Sykdom i familien 

  • Pleiepenger for sykt barn 
  • Omsorgspenger 
  • Opplæringspenger 
  • Pleiepenger for person over 18 år 
  • Grunn- og hjelpestønad 
  • Pleiepenger i livets sluttfase 
Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter

Tlf.: 62 56 24 60  
ÅOA

Forsterket skoleavdeling for grunn- og videregående skole  

Snoezelen sansemotorisk avdeling   

Barnegruppe  

ØSTO

 Tlf.: 62 57 39 00  
ØSTO

Ortopedisk senter som skaffer og tilpasser egnede sko, såler, skinner, proteser. Samarbeid med NAV.  

Ortopediingeniører, ortoped.  

Henvisning fra lege eller fysioterapeut  

Habiliteringstjenesten

Tlf.: 62 55 86 00  
Habiliteringstjenesten

 

Spesialisthelsetjeneste under Sykehuset Innlandet. Tilbyr hjelp til mennesker med funksjonsnedsettelser som trenger systematisk, samordnet og tverrfaglig oppfølging over tid.

Arrangerer også ulike kurs som:

  • «Tøff start», Foreldrekurs
  • Søsken kurs, barn mellom 8-12 år

Sorggrupper for foreldre som har mistet et barn

Hjelpemiddelsentralen

Tlf.: 407 02 804  
Terningen Arena, Elverum  

Gjennom NAV Hjelpemiddelsentral søkes hjelpemidler til forflytning (rullestoler), sitte, aktivitet (sykler, skikjelke osv.), kommunikasjon. Kommunal fysio /ergo eller spesialpedagog hjelper deg å søke.   

Funkis

Tlf.: 46 84 00 94  
Funkis IL

Aktiviteter for funksjonshemmede: El-innebandy i Stangehallen, kajakk (4 kajakker på Hamar roklubb Tjuvholmen), kjelkehockey i Storhamarhallen) 

Terapiridning og ridekurs

Atlungstad 
Inger Lundby, Romedal fysioterapi: Tlf.: 62 58 36 85  

Rekstad   
Tlf.: 41 66 45 22  

Rideterapi kan søkes dekket gjennom HELFO.   
Varmt basseng

Åkershagan, kun tilgjengelig for etablerte grupper   

Stange folkebad

Ankerskogen 
Tlf.: 62561860  

Tilgjengelige varmtvannsbasseng i området. Sjekk åpningstider!  

Fagkonsulent paraidrett

Hilde Håkenstad tlf. 93 03 05 25  

Tilskudd til idrettslag for å integrere barn med spesielle behov  

Frambu kompetansesenter

Tlf.: 64 85 60 00  
Frambu.no

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser  

TRS kompetansesenter, Sunnaas sykehus HF

Tlf.: 66 96 90 00  
Sunnaas

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli  

Foreningen for barnepallilasjon FBP

Tlf.: 991 62 223 
Kontakt oss

FFB er en landsdekkende organisasjon, som jobber for å øke kunnskapen og bedre den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn i Norge.  

De bidrar med hjelp til mestring, informasjons-, opplysnings- og rettighetsarbeid, faglige og sosiale møteplasser samt arbeider for et bedre lindrende omsorgstilbud. 

Barnekreftforeningen

Tlf.: 919 02 099 
barnekreftforeningen.no 

Treffpunkt, møteplass for barn og unge

Visjon og misjon:  

Bekjempe barnekreft og gi familier støtten de trenger.

Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)

            Familievernkontoret Innlandet
Tlf.: 466 17 150

Familievernkontoret Innlandet, Vangsveien 121, 2318 Hamar 
bufdir.no/Familie/ 

Råd og veiledning til familier, samlivskurs og kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

 

Stange kommune, KirkenSorggrupper Sorggrupper
Vi som har et barn for lite Vi som har et barn for liteEn livssynsnøytral organisasjon som har til formål å sikre at alle som mister barn, uansett dødsårsak eller alder, får den hjelp de trenger i forbindelse med dødsfallet og i tiden etterpå.
Akershus universitetssykehusEnhet for sorgstøtte 

Enhet for sorgstøtte gir faglig støtte til barn, ungdom og voksne som opplever dødsfall i nær familie. Med henvisning fra din fastlege.