Innspill til omstillingsarbeidet

Mange innspill ble sendt inn i løpet av høsten. Innspillene er verdifulle i arbeidet videre og forteller om forbedringspotensialer og alternative løsninger. Alle innspillene er lest og formidlet videre til kommuneledelsen og aktuelle arbeidsgrupper. 

Skjemaet for innspill er åpnet igjen og vi ønsker oss konkrete innspill og forslag til innsparing. Det kan dreie seg om rene innsparingstiltak, muligheter for effektivisering eller nye måter å jobbe på.

Skjemaet for innspill finner du her.

Innspill kan også sendes direkte til omstilling@stange.kommune.no, eller via papirskjema du kan få fra din leder. Frist for innspill er 5.mars.