Arbeidet dreier seg om oppgradering av selve gata og fortau, og etableres grønne felter. Eksisterende gatelys skal også skiftes ut. 

De grønne feltene skal etableres på gatens sørside. Dette skal bestå av rabatter med stauder, busker og trær. Sitte- og oppholdsplasser skal etableres i øvre del av Storgata. 

Trafikkavvikling under anleggsarbeidet

Deler av gata må stenges i perioder. Entreprenør vil tilrettelegge for best mulig adkomst og tilgjengelighet for alle berørte parter i anleggsperioden. Omkjøring vil bli benyttet der det finnes muligheter.

Se denne siden for å følge arbeidet i Storgata

 

skisse av nye Storgata