Folkehelseinstituttet har laget et vaksinasjonssenario som sier noe om når vaksinasjon mot Covid-19 kan forventes å skje for de enkelte gruppene. FHI presiserer at tallene er usikre og scenariet gir et foreløpig bilde basert på den informasjonen de har nå.

 

Du kan lese hele vaksinasjonssenarioet på FHI sin hjemmeside. https://www.fhi.no/publ/plakat/vaksineringsscenario/