Landbruksvikua har ei landingsside på nett: https://www.bondelaget.no/landbruksvikua-2021/ og ei facebookside: https://www.facebook.com/landbruksvikua

Målgruppe: bønder, bondepar og bondens nettverk i Innlandet

 

Landbruksvikuas program:

Podkaster hver morgen 25.-29. januar med fem ulike temaer og engasjerte gjester i studio (se podkastprogrammet under)

Fredag 29. januar:

Kl 12: Webinar – arena for diskusjon og erfaringsutveksling om teamene i små grupper digitalt

Kl 20: Bondepub på zoom – med musikalsk innslag av Karoline Amb og deretter små bargrupper der folk blir kjent med andre folk fra andre kanter av Innlandet.

 

Podkastprogram (ny podkast slippes hver morgen kl. 8.00) og de lenkes på landingssida

Podkastvert er Frida Gunnestad Johansen som er kjent for podkasten til Norsk Landbrukssamvirke «Landbruk på øret»

Mandag 25. januar - Innlandet – Matregion nummer 1 – med en smak av mangfold - Gjester i studio: Elisabeth Gjems, nyvalgt leder i Innlandet Bondelag og Gunn Jorunn Sørum, ringsaksokning, tidligere NBU-leder, ansatt i Norsk Landbrukssamvirke og nå rådgiver i Gartnerhallen - Innlandet er landets største landbruksfylke. Vi har en særs mangfoldig matproduksjon med alle slags produksjoner, en omfattende videreforedling og er et kjerneområde for dyravl og planteforedling.

Tirsdag 26. januar - bonden og beredskap – for samfunnet og for bonden - Gjester i studio: Anders Formo, gardbruker på Sel og styremedlem i Innlandet Bondelag og Jan Helge Kaiser, fylkesberedskapssjef i Vestfold og Telemark - Bonden er en viktig beredskapsfaktor for samfunnet og bonden trenger god beredskap på egen gard.

Onsdag 27. januar - Ingen av ungene vil ta over – hva gjør jeg? - Et tema mange kjenner på, og som kan være vanskelig å snakke om. Vi vil stikke hull på noen tabuer i familien og i bygda. - Gjester i studio: Lars Olav Bjerklien, har solgt garden, men jobber fortsatt i landbruket og Ole Christen Hallesby, rådgiver i eierskifte og andre veivalg i landbruket

Torsdag 28. januar - Ny giv for bygdeliv! - Fokus på samfunnsengasjement og viktigheten av et godt miljø rundt seg, og hva vi som bønder kan bidra med sjøl. - Gjester i studio: Øistein Aasen (Årets unge bonde 2019) og Randi Ødegården (finalist Årets unge bonde 2020). De representerer unge engasjerte Innlandsbønder fra hver sin region; Nord-Østerdalen og Valdres 

Fredag 29. januar - Ektefelle/samboer med en bonde – Hvem er jeg? - Hvordan er det egentlig å være gift/samboer med en bonde? - Gjester i studio: : Lars Tyriberget og Marte Røhnebæk. Lars er inngiftet/samboer på gard og Marte har tatt over hjemgarden sin sammen med mannen. De har begge gjort seg noen tanker om dette temaet.

Bidragsytere under Landbruksvikua