186 personer deltok på webinaret da det gikk på lufta 20. oktober 2020. Deltakerlista inneholdt et godt spenn av personer fra bl.a. landbruksnæringa, utdannings- og forskningsinstitusjoner, forvaltning og dyrevelferdsorganisasjoner.

Nå kan du i ro og mak overvære webinaret gjennom nedenstående lenke.

Programmet er som følger:

  • Dyrevelferd og forbrukertrender – Yngve Ekern – Matjournalist
  • Hva gjør næringa for å bedre dyrevelferden? – Anja Fyksen Lillehaug – Norges Bondelag
  • Bondens nettverk – du er ikke alene – Tore Jevnaker – NLR Innlandet
  • Miljøberikelse hos svin – Solveig Kongsrud – Norsvin
  • Miljøberikelse hos fjørfe – Guro Vasdal – Animalia
  • Husdyrmiljø for drøvtyggere – Lars Erik Ruud – Høgskolen i Innlandet
  • Oppstalling av kalv – Mari Reiten – Høgskolen i Innlandet
  • Kjøttfe i utmark – Morten Tofastrud – Høgskolen i Innlandet

 

I opptaket av webinaret er dessverre ikke de første ti minuttene med, men resterende 2t og 36 min kan du se her:

https://blaestad.no/2020/10/21/bonden-vet-mer-om-helsa-til-dyra-sine-enn-til-sine-egne-barn/

Blæstaddagen som webinar, med foredragsholder Yngve Ekern i skjermbildet.
Blæstaddagen som webinar, med foredragsholder Yngve Ekern i skjermbildet.