Du skal vaksineres i den kommunen du bor i, selv om du har fastlege i en annen kommune.