Dette blir ivaretatt av din fastlege. Fastlege og kommunen samarbeider slik at du evt. rykker opp i en tidligere pulje. Dette gjelder også de som har fastlege i en annen kommune.