Kommunen vil få beskjed fra din fastlege om at du er i risikogruppen.  Dette gjelder også om du har fastlege i en annen kommune.