Vaksineringen i Stange vil foregå i Stangehallen. Du vil få beskjed når det er din tur til å få vaksinen. 

Innbyggere med langtidsplass i institusjonene og beboere i tilsvarende boform for eldre med heldøgnsbemanning, blir vaksinert der de bor. 

Vaksinasjon i hjemmet kan bli tilbudt etter vurdering, der det foreligger særskilte årsaker for dette.