- Under inntrykk av tragedien i Gjerdrum går vi inn i et nytt år - og vi blir minnet om hvor sårbare vi er når naturkreftene bryter løs, sier Nils A. Røhne.

- Vi vet ikke hva det nye året vil bringe, men vi må, som kongen i sin nyttårstale minnet oss om, ta med oss et håp om at 2021 vil bli et bedre år enn 2020 har vært, og at vi må håpe på "vanlige tider" igjen, sier ordføreren.