VannEks. mvaInkl. mva
Abonnementsgebyr pr. enhet429,00536,25
Forbruksgebyr pr. mvann20,4125,51
Vannmåler (frossen, hagevanning, bimåler)800,001000,00
Tilknytningsgebyr 0,00
Liten boenhet under 70 m2 BRA7000,008750,00
Stor boenhet over 70 m2 BRA12000,0015000,00
Fritidsbolig pr. enhet7000,008750,00
Alle øvrige bygg pr. m2 BRA100,00125,00

Prisene er fastsatt i henhold til «lov om kommunale vass- og kloakkavgifter» med tilhørende lokale og sentrale forskrifter og rundskriv. For abonnenter som ikke innrapporterer vannforbruket to år på rad, beregnes et gebyr på kr. 850,- med tillegg av merverdiavgift Stange