Gravfesteavgiften for 2021 økes med 3,5 % i prisstigning fra nivået i 2020 i tråd med innstilling fra Stange kirkelige fellesråd. Festeperioden er på 10 år, og det årlige beløpet blir på kr. 300 pr grav