Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04 nr. 931 § 2-12.

Kategori

Gebyr

Tiltaksklasse 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad

9279,00

Tiltaksklasse 2 - tiltak av middels vanskelighetsgrad

18790,00

Tiltaksklasse 3 - tiltak av stor vanskelighetsgrad

37050,00

Dersom gebyr etter dette regulativet anses som urimelig, kan virksomhetsleder nedsette eller frafalle gebyret. Tiltaksklassen sier noe om kompleksiteten i den enkelte sak. Det er saksbehandler som til enhver tid avgjør i hvilken tiltaksklasse behandlingen hører hjemme i.