Type plassSatsKostTotalt
5 dager pr. uke31251463271
4 dager pr. uke26541222776
3 dager pr. uke21861012287
2 dager pr. uke1562731635
1 dag pr. uke93644980

Betalingssatser for eventuelt andre type plasser beregnes forholdsmessig. Det betales for 11 terminer pr. år.

Ved salg av enkeltdager godkjennes følgende betaling pr. dag:

Morgen62
Ettermiddag117
Hel dag178