Septikrenovasjon

Eks. mva

Inkl. mva

Boliger med WC tilknyttet slamavskiller

1499,00

1873,75

Boliger uten WC tilknyttet slamavskiller

750,00

937,50

Fritidseiendommer

750,00

937,50

Tømming av tett tank pr. m3   

274,00

342,50

Minirenseanlegg

1499,00

1873,75

 

For store slamavskillere kan kommunedirektøren fastsette gebyr ut fra priser fra renovatør og levert mengde til HIAS Merverdiavgift etter gjeldende satser kommer i tillegg. For eiendommer med to eller flere boenheter tilknyttet en vanlig slamavskiller, kan det gis inntil 40 % avslag i gebyr for ekstra boenheter.