Kulturkontoret har følgende utstyr til leie

PA-anlegg

Pris

Lag og foreninger i Stange kommune

530,00

Privatpersoner/kommersielle formål

1055,00

Lysutstyr

Pris

Lag og foreninger i Stange kommune

530,00

Privatpersoner/kommersielle formål

1055,00