Type tjeneste

 

Gebyr 2021

Konsesjonssaker

Gebyr skal fastsettes i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker sist endret 22.september 2014. Maks kr. 5000.

5000,00

Delingssaker etter jordloven

Gebyr skal fastsettes i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker sist endret 22.september 2014. Maks kr. 2000

2000,00

Gjødselplaner

Grunnsats

508,00

 

Tillegg for hvert skifte

60,00

 

Drift med husdyrgjødsel

144,00

Konsulenttjenester

Nivellering og grøfteplanlegging Erstatningsberegninger Andre tjenester som det er naturlig å ta betalt for. Timepris

640,00