Pris pr: skoleår

Instrumentundervisning

2960,00

Gruppeaktiviteter

2155,00

Kor

1085,00

Timepris ved salg til korps

180,00

Instrumentleie

440,00

50 % søskenmoderasjon og flerfagsrabatt fra plass 2.