Kommunestyret vedtar følgende betalingssatser for praktisk bistand i hjemmet, opphold i institusjon og for dagsentertilbud i helse og omsorg. Satsene er justert med en inntektsvekst på 2,7 %, der dette ikke er i konflikt med statlig justerte egenandeler.

Praktisk bistand i hjemmet

 

Pris 2021

Netto inntekt i husstanden

Inntil 2 G*   pr. mnd.

215

Netto inntekt i husstanden

2-3 G          pr. mnd.

752

Netto inntekt i husstanden

3-4 G          pr. mnd.

1188

Netto inntekt i husstanden

4-5 G          pr. mnd.

1654

Netto inntekt i husstanden

Over 5 G    pr. mnd.

2103

Enkeltoppdrag praktisk bistand (hjemmehjelp)

Pr. time

309

Middagslevering

Pr. porsjon

93

Kommunal trygghetsalarm

Pr. mnd

250

* G = folketrygdens grunnbeløp, pr. mai 2020, kr. 101 351,-. * Statlig justert maksimal egenandel.

Institusjonsopphold

 

Pris 2021

Dag- eller nattopphold i institusjon*

Pr. dag eller natt

95

Kortidsopphold institusjon*

Pr. døgn

175

* Statlige justerte maksimale egenander

Dagtilbud i hjemmet/Dagsenter

Dagtilbud i hjemmet

Samlet sum pr. gang

158

Dagsenter

Samlet sum pr. gang

280

Frokost

 

29

Middag

Pr. porsjon

93

Dagrehabilitering

Lunsj

Pr. porsjon

39

Krykker

 

215

Støttehåndtak

 

107

Frisør

 

Pris 2021

Frisør kvinner

 

 

Farge/permanent (inkl. legg/klipp)

 

1079

Klipp

 

420

Vask, klipp, legg

 

479

Minicolerasjon (glansvask)

 

359

Vask og legg (inkl. Leggevann)

 

300

Farging og napping av bryn

 

180

Frisør menn

 

 

Klipp

 

240

Klipp med vask

 

264

Klipp av skjegg

 

119

Omsorgsleiligheter

 

Pris 2021

Leilighet type A (ni stk.)

Pr. mnd. Inkl strøm

5717

Leilighet type B (en stk.)

Pr. mnd. Inkl. Strøm

6098

Matpakke 1 (middag)

 

93

Matpakke 2 (frokost, middag, kveldsmat)

 

145

Tekstilpakke (sengetøy, håndklær, vask av privattøy)

Pr. mnd.

1058