Med utgangspunkt i Stortingets budsjettbehandling fastsettes fellingsavgiften for hjortevilt i Stange for 2021 slik:

  • Elg: Voksen kr.562- Kalv 331,-
  • Hjort: Voksen kr. 430- Kalv: 261,-