Antall pipeløpÅrlig feiing tilsyn hvert 4Feiing hvert 2. år tilsyn hvert 4.Feiing hvert 4. år tilsyn hvert 4Feiing hvert 6. år tilsyn hvert 6.Feiing hvert 8. år tilsyn hvert 8.
1808539404269202
21347808539359270
320211078674449337
  • Årlig feieavgift fritidsbolig 33 kr.
  • Årlig tilsyn fritidsbolig 81 kr.

Prisen for feiing av røykpiper og røykkanaler ved større fyringsanlegg fastsettes etter medgått tid med tillegg av biomkostninger. Prisen for ekstrafeiing utenom lovbestemt feiing eller feiing av fritidsboliger er 485 kr. pr. gang med tillegg av reiseutgifter. Prisen for ekstra tilsyn av fyringsanlegg er 1000,- kr.pr. gang med tillegg av reiseutgifter. Prisen for tilleggsytelse med å fjerne blanksot betales etter medgått tid. I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser.