Fra 1. januar  2021oppholdsbetalingmatpengertotalt
Hel plass 5 dager/uke32302583488
Hel plass 4 dager/uke27462192877
Hel plass 3 dager/uke22611812370
Hel plass 2 dager/uke16151291693

Søskenmoderasjon i kommunale og private barnehager beregnes som følger: For barn nr 2 gis det en reduksjon på 30% For barn nr 3 og 4 osv, gis det en reduksjon på 50%. Søskenmoderasjon beregnes av yngste barn.

Søskenmoderasjon gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager.

Ved salg av enkeltdager godkjennes følgende betalinger pr. dag: Heldagsplass kr 180 pr. dag.

Redusert betaling

Fra 1.mai 2015 skal ingen husholdning er betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Barn som er innvilget friplass/redusert betaling inneværende barnehageår, beholder det ut barnehageåret.