Kommunestyret i Stange fastsetter gebyr for ambulerende skjenkebevilling for 2021 til kr 380,- pr. arrangement, jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.