AvløpEks. mvaInkl. mva
Abonnementsgebyr pr. enhet619773,75
Forbruksgebyr pr. m3  vann33,1741,46
Tilknytningsgebyr *  
Liten boenhet under 70 m2 BRA11 000,0013750,00
Stor boenhet over 70 m2 BRA19 200,0024000,00
Fritidsbolig pr. enhet12 000,0015000,00
Alle øvrige bygg pr. m2 BRA200250,00

*For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler og alle typer isolerte lager – 20 % av 200 kr. pr. m2 BRA.

Prisene er fastsatt i henhold til” lov om kommunal vass- og avløpsavgifter” med tilhørende sentrale og lokale forskrifter og rundskriv.