Kultursjef Solbjørg Tveiten, produsent Geir Bie, markedssjef Stange Energi May-Britt Andersen, Geir Langseth fra Stange menighetsråd, og sokneprest i Stange kirke Frede Mandt Fjågesund.- I 2020 har vi måttet se på egne tradisjoner med et nytt blikk for å kunne hente ut og gjenskape de gode opplevelsene. For mange av oss er jula nært knyttet opp mot musikken, og da spesielt de kjente og kjære julesangene. En digital konsert vil ikke erstatte den fysisk konsertopplevelsen, men kan likevel formidle gode følelser og ha en samlende funksjon. I disse tider er det viktig å gjøre noe ekstra hyggelig for innbyggerne våre og for alle andre som vil komme i julestemning, sier kultursjef Solbjørg Tveiten.  

Det er produsent Geir Bie som er initiativtaker til konserten. – Vi ble kontaktet av Bie tidlig i høst med forespørsel om en digital førjulskonsert, sier markedssjef i Stange Energi May-Britt Andersen. – Dette synes vi var et godt initiativ som vi gjerne ville være med på å realisere. Gjennom denne konserten ønsker vi å gi en førjulsgave til Stanges befolkning, og vi er glade for at vi kan være med å støtte opp om dette prosjektet.

 Viktig for lokalt kulturliv

Det er viktig å støtte opp under lokalt kulturliv og lokale artister, spesielt i tiden vi er inne i nå. Kulturlivet har lidd under korona pandemien og hele bransjen kjenner på en ekstra stor sårbarhet.

-Det er et bevisst valg av artister til julekonserten. I tillegg til å være artister i toppklasse som vi vet kan gi folk den gode tradisjonelle julestemningen, har vi altså valgt å invitere med oss kun lokale artister til årets arrangement, sier Tveiten. 

På artistlisten står kjente navn som Knut Erik Østgård, Kim Rysstad, Johanne Kippersund, Knut Kippersund, Bernt Ola Volungholen og Tone Østli. Vi har også med oss et stjernelag til å sy det musikalske sammen og bandet består av Ørnulv Snortheim, Børre Flyen, Ellen Andrea Wang og Andreas Ulvo.

- Det er flott å kunne jobbe med så gode artister som er rett i nabolaget. Jeg gleder meg til å sette det hele sammen, sier Geir Bie. – Vi legger oss på norsk jul med norske sanger, og vi ønsker å fortelle historien om Stange.

Sendes lille julaften

Julekonserten blir sendt digitalt, og opptaket gjøres i Stange kirke den 22.desember. - Vi åpner svært gjerne kirkerommet for denne type arrangement, sier sokneprest i Stange kirke Frede Fjågesund og Geir Langseth fra Stange menighetsråd. Presten har gitt det ærefulle oppdraget med å lese juleevangeliet under konserten, til ordfører Nils A. Røhne.

Konserten vil bli steamet via youtube, og tilgjengelig gjøres via Stange kommune og Stange Energi sine nettsider og Facebook.

Julekonserten blir sendt lille julaften kl.18.00. – Rett før grevinnen og hovmesteren, understreker Bie.