Uthuskrysset med Stange næringspark. SkyphotoHøringsutkastet er utarbeidet av samfunnsutvikling i Stange kommune i samarbeid med Stange kommunes næringsråd. Planen skal legge til rette for kommunens satsning innen næringsutvikling inklusiv landbruk i de kommende årene.

Last ned høringsutkastet i PDF her

Det har vært innspillmøter med næringslivet generelt og landbruket spesielt. Det har også vært gjennomført elektroniske spørreundersøkelser mot næringsliv og landbruk i kommunen.

Frist for å gi høringsuttalelse er 21. januar 2021.

Høringssvar sendes skriftlig til:
Stange kommune
Postboks 214
2336 Stange
eller: post@stange.kommune.no