Atle Baklien og Jens Petter ØsterhaugBrua over Svartelva ligger akkurat på kommunegrensa, så derfor ble dette et spleiselag mellom Stange og Løten kommune. 

Den gamle trebrua ble bygget i 1955, og hadde en god del råteskader. Nå er brua bygget for 10 tonn akseltrykk og 60 tonn totalvekt.

Det er Løten kommune som på vegne av de to kommunene har holdt i prosjektet, og kostnadene kom på totalt fire millioner kroner. 

Atle Baklien fra Stange kommune og Jens Petter Østerhaug fra Løten kommune møttes på brua, og var godt fornøyd med både brua og samarbeidet.