Smittesituasjonen i Hamarregionen er for tiden heldigvis lav. Det kan tyde på at tiltakene som er iverksatt har gitt ønsket effekt. Av erfaring ser vi at situasjonen fort kan snu. Til tross for det lave smittetrykk i regionen vår, velger Stange kommune å videreføre gjeldene praksis med at de som kan, har hjemmekontor. Det oppfordres til å avholde digitale møter der det er mulig. Møter foregår ofte i et lengre tidsrom enn 15 minutter og kan derfor medføre flere nærkontakter, med mindre en avstand på 2 meter overholdes. Illustrasjonsfoto Mostphotos

Dersom arbeidets innhold krever at arbeidsoppgavene må utføres på arbeidsplassen, er det svært viktig at gjeldende smitteverntiltak overholdes. Det er særlig viktig å begrense antall nærkontakter. 

Mer informasjon om ivaretakelse av smittevern på arbeidsplassen

Ved fysiske møter i møterom, har møtearrangør ansvar for å vaske over kontaktflater etter bruk (bord, dørhåndtak, kontroller/paneler etc.). Møtearrangør skal også ha oversikt over hvem som har deltatt på møtet.