Utplassering til helse og omsorgstjenesten utsettes ytterligere
Kommuneoverlegene i Hamarregionen har i samråd med Fylkeskommunen nå besluttet at all utplassering av elever fra videregående skoler til helse- og omsorgstjenesten utsettes ytterligere en uke. Beslutningen gjelder for elever fra videregående skoler i Stange, Ringsaker og Hamar. Det vil bli gjort ny vurdering mot slutten av uke 47.

 

Øvrig utplassering kan gjennomføres 
Øvrig praksis/utplassering vurderes å kunne gjennomføres på nåværende tidspunkt. Dette gjelder både utplassering fra ungdomsskole, videregående og høgskole. Generelle smittevernregler skal følges, og elever/studenter i praksis må huske på viktigheten av å ikke møte opp hvis de har symptomer, eller hvis de mistenker at de kan ha vært i kontakt med noen som er smittet av koronavirus. Ved minste mistanke, skal de holde seg hjemme og teste seg.

 

-Elevene og studentene oppfordres til å bruke munnbind på kollektivtransport, etterleve smittevernråd og begrense antall nærkontakter de har på fritiden sin i den perioden de er i praksis, understreker kommuneoverlegene i Hamarregionen.