Ventekarantene er et pålegg. Plikten vil gjelde for personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene på grunn av nærkontakt med en bekreftet smittet person. Ventekarantenen for de andre gjelder fram til husstandsmedlemmet som er i smittekarantene har testet negativt for covid-19, eller til vedkommendes karantenetid på 10 dager utløper. De andre personene i husstanden kan også teste seg ut av ventekarantene.

De kan tidligst teste seg tre døgn etter at den som er i smittekarantene sist hadde nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Ventekarantene innebærer altså at familiemedlemmer og andre som deler bolig med en som er satt i smittekarantene og som venter på å få testet seg/på prøvesvar, også er i karantene i denne ventetiden. Plikten vil følge direkte av covid-19-forskriften, og det er ikke nødvendig for kommunelegen å pålegge slik ventekarantene i enkeltvedtak.
Det vil være unntak fra plikt til ventekarantene for personer som selv har gjennomgått covid-19 eller er vaksinert, eller hvis den som er i smittekarantene er vaksinert, se bestemmelsens andre og tredje ledd.