Mange foreldre er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme.

Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av det nye koronaviruset. Hvis de blir syke, har de oftest et lett forløp av covid-19. Symptomene er ofte milde og kortvarige og kan være vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Folkehelseinstituttet har laget flytskjema for å hjelpe foresatte med å vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme. Ved bekymring for barnet er det viktig å kontakte lege.