Alle med symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg for koronasykdom. Du må holde deg hjemme til prøvesvar foreligger. Du finner prøvesvar på koronatesten på helsenorge.no , men hvis testen er positiv vil du bli kontaktet. 

Synes du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? – Prøv kronasjekk her

Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når allmenntilstanden er god (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Hos barn under 10 år med lette symptomer, kan dere se det an et par dager før eventuell test.