BudalsliaVedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området. 

Vedtaket kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker fra mottakelse av dette brev.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring (14. november 2020), jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumenter kan ses ved å gå inn på PlanDiaglog