Foto Stange energiStange Energi er et konsern som er heleid av Stange kommune. Stange Energi har tre datterselskaper: marked-, nett- og entreprenørselskap. Det er markedsselskapet som går inn i Kraftriket. Stange Energi fortsetter som et eget lokalt eid energiselskap, og nettselskapet og entreprenørselskapet drives videre som før. 

Ordfører i Stange Nils A. Røhne er glad for vedtaket om at markedsselskapet nå går sammen med Kraftriket. Kommunestyrets vedtak er i tråd med innstillingen fra styret i Stange Energi.

 – Jeg er godt fornøyd med arbeidet som styret i Stange Energi har lagt ned i denne forbindelse, og ser positivt på selskapets muligheter i framtida, sier Røhne. – Det er med bakgrunn i de store endringene energibransjen er inne i, at vi som eier nå har kommet til denne positive beslutningen. Med dette mener vi å kunne hevde oss i en knallhard konkurranse fremover. 

– Kraftbransjen er i endring og Stange Energi har over tid jobbet med å finne en god og fremtidsrettet løsning for strøm, sol og varmepumpesalget, sier styreleder i Stange Energi Kristen Bartnes. –  For oss var det viktig å finne en samarbeidspartner som gjør at vi kan ta en sterkere posisjon på Hedmarken. 

Sterkere lokal aktør

Mange i Stange er stolte av det lokale energiselskapet. I et marked hvor de store aktørene kjører knallharde salgskampanjer, velger fortsatt de fleste å kjøpe strøm fra Stange Energi. 


-At så mange velger sin lokale strømleverandør betyr at folk setter pris på at ressursene forblir i lokalmiljøet, sier ordfører Nils A. Røhne.

– For Stange kommune er det viktig at vi beholder lokalt eierskap i selskapet som selger strøm i nærområdet, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen. – Endringen innebærer at vi kan bevare både verdier og arbeidsplasser lokalt, og jeg vil understreke betydningen av at vi har denne type arbeidsplasser med viktig kompetanse i kommunen vår.

– Kraftriket er en trygg aktør med godt omdømme som passer Stange Energi godt. Sammen med de andre eierne skal selskapet vokse fremover med å tilby gode og konkurransedyktige produkter til kundene, sier Skarstad Sveen. – Tatt i betraktning bransjeutviklingen, er vi trygg på at vi har tatt det rette valget for oss og for alle våre kunder, avslutter hun.

Fakta om Kraftriket AS

Kraftriket eies av flere små og mellomstore strømselskaper og er en nasjonal leverandør av strøm med lokal tilhørighet. Kraftriket har til sammen ca 80.000 strømkunder, med ansatte fordelt på kontorer i Hønefoss, Fagernes, Vikersund, Tynset, Lærdal og nå også Stange. Stange Energi vil få en eierandel på 14,5 % i Kraftriket.