Kommuneoverlege Bente Bjørnhaug understreker at slik situasjonen er nå, er det behov for å sette i verk spesifikke lokale tiltak for å begrense og forebygge smittespredning. – Vi ser at noen tiltak vil variere mellom kommunene i regionen, mens andre er felles. Bakgrunnen for dette er ulikhet i smittetrykket lokalt.

- Vi er opptatt av at tiltakene ikke skal være mer inngripende enn det som er nødvendig for å begrense smittespredningen, sier kommunedirektøren i Stange Kaija Eide Drønen. 

Begrense antall nærkontakter

– Det aller viktigste nå er å begrense antall nærkontakter og hindre smittespredning til vi får kontroll på situasjonen. Smittesporingen er svært krevende når flere av de som er smittet har over femti nærkontakter, sier kommuneoverlege Bente Bjørnhaug.Kommuneoverlegen minner om at alle som har symptomer som kan gi mistanke om covid-19 bør teste seg. Dette er spesielt viktig under et pågående utbrudd hvor smittesituasjonen er mer uoversiktlig.

Skoler på rødt nivå

Det er besluttet at smitteverntiltakene heves fra gult til rødt nivå i grunnskolen til og med 8.november. På rødt nivå blir elevene inndelt i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte på skoler og SFO.

Barnehager fortsetter som i dag på gult nivå, og opprettholder dagens tiltak for å redusere kontakt og holde avstand.

Fritidsaktiviteter

Det er besluttet at alle fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 25 år stanses frem til 9.november. Treningssentre stenges også for personer under 25 år. Aktiviteter på toppidrettsnivå kan videreføres.

Besøk i helse og omsorgssentre

For å beskytte sårbare beboere mot smitte, er det nødvendig at besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner vurderes og avtales i forkant, samt registreres. Det er også viktig å hindre smitte til ansatte.

Arrangement

Gjeldende nasjonale anbefalinger for arrangement har en maksgrense på 200 deltakerne på faste sitteplasser ved arrangement i offentlig regi. For arrangement i privat regi på offentlig sted er de gjeldende nasjonale anbefalinger maks 50 personer.

For Stange er det nå besluttet at arrangementer på offentlig sted med fast seteplassering kan gjennomføres med maksimalt 100. Arrangementer i privat regi på offentlig sted kan gjennomføres med maksimalt 25. Det forutsettes at smittevernregler følges ved alle typer arrangement.

Kommunen innfører også skjenkestopp fra kl. 00.00. Det skal ikke slippes inn nye gjester på serveringssteder etter kl. 23.00.

Generelle anbefalinger

Når det gjelder sammenkomster i private hjem minner vi om de nasjonale retningslinjene. Anbefalingen er at en i eget hjem, hage eller hytte ikke bør ha flere enn fem gjester i tillegg til de som bor i boligen.

Det anbefales tilbakeholdenhet med å besøke personer som tilhører utsatte grupper.

Forskrift om midlertidig tiltak for hindre spredning av covid-19-utbrudd i Stange kommune.