Oversikt over antall smittede av covid-19 i Stange kommune. Sist oppdatert 27. januar, kl. 22.00

Januar0
Februar0
Mars28
April8
Mai0
Juni0
Juli1
August0
September2
Oktober26
November19
Desember83
SUM167
Januar 202024
SUM191

Smittedata for innlandet