Oversikt over antall smittede av covid-19 i Stange kommune. Sist oppdatert 22. september  22.00

Januar0
Februar0
Mars28
April8
Mai0
Juni0
Juli1
August0
September2
Oktober26
November19
Desember83
SUM 2020167
Januar 24
Februar 14
Mars 19
April 24
Mai 64
Juni12
Juli0
August99
September100
SUM 2021356
TOTALT 523

 

Smittedata for innlandet