Formannskapet sluttet seg til kommunedirektørens innstilling, og saken legges nå fram for kommunestyret. 

Her kan du laste ned protokollen og innstillingen.