Avfallsplan 2021-2030 for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommune ble behandlet i de respektive kommunene i møter i løpet av juni 2020. Planprogrammet ble vedtatt i alle kommunene. 

I formannskapsmøte 14. oktober,  i sak 149/20 ble det fattet vedtak om at forslag til revidert avfallsplan for perioden 2021 – 2030, med tilhørende saksdokumenter, legges ut på høring til 30. november 2020. Plandokumentene finner du her.

Høringssvar kan sendes innen 30. november til post@sirkula.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til Sirkula IKS v/ Christian Lie, tlf. 476 60 642, e-post christian.lie@sirkula.no.